Acasa

                 Liceul Tehnologic ‚,Ionel Teodoreanu’’ Victoria  este o şcoală europeană, puternic angajată în dezvoltarea comunităţii, capabilă să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltă calitate şi performanţă , promovând un dialog deschis şi permanent cu partenerii sociali şi educaţionali; îşi propune să ofere un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şansa egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

                Şcoala şi-a deschis porţile la 15 septembrie 1865. Cercetând documentele cu privire la date despre şcolile din comună, aflate la Arhivele Statului Iaşi, am descoperit un Proces-verbal de verificare, încheiat la 4 august 1939, în care se arată că Şcoala Cârpiţi are o vechime de 65 de ani şi că, la acea vreme, activitatea se desfăşura în două localuri de şcoală, unul construit în anul 1906, altul ridicat în 1926.               

                În timpul războiului, clădirile au fost distruse, ele fiind refăcute. În prezent, şcoala după un program de reabilitare a învăţământului rural beneficiază de locații noi, moderne, laboratoare dotate cu aparatele şi utilajele necesare.

                Cadrele didactice din şcoala noastră doresc să ofere copiilor un start solid în viaţă, ajutându-i să-şi dezvolte gândire critică, să realizeze „un învăţământ pentru fiecare”, astfel încât fiecare elev şi fiecare dascăl să se poată bucura de şanse egale în dezvoltarea propriilor aptitudini, să înlăture individualismul şi să consolideze echipa şcolii: cadre didactice , elevi, părinţi, membri ai comunității locale. Dorim să devenim autosustenabili şi să găsim modalităţi eficiente de multiplicare a experienţei dobândite pana in prezent.

                Şcoala noastră este deschisă pentru ideea  de progres şi doreşte să fie în pas cu timpul. Scopul nostru primordial este acela de a pregăti tânăra   generaţie cu acele cunoştinţe teoretice şi practice astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria