Activitati si proiecte

IMPREUNA PENTRU COPII

Curs de Educație parentală- ,,CUM SĂ DEVENIM PĂRINȚI MAI BUNI?”, susținut financiar de PRIMĂRIA VICTORIA și inițiat de ISJ Iași.

Galerie foto

Activitati din cadrul proiectului ,,IMPREUNA PENTRU COPII!”

Galerie foto

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de Promotor al Proiectul în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România–FCSSCF, în calitate de Partener 1, în cadrul programului Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” și finanţat din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spaţiul Economic European (SEE) şi Guvernul României.

Valoarea totală a proiectului este de 1.941.844,70 lei. Aria de implementare: 74 de comunități din mediul rural, din jud. Iași. Obiectivul proiectului: Implementarea, într-o perioada de 14 luni, a unor noi servicii integrate în 74 de școli din mediul rural din Jud. Iași, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1070 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora. În cele 74 de unități școlare selectate vor fi organizate activități destinate copiilor, părinților și cadrelor didactice.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria