Activitatile CDI

Activităţi de animare:

Pedagogică, în interesul elevului (iniţiere în tehnici de cercetare, realizarea unor studii de caz, referate, documentări;  cluburi şi concursuri de lectură, editarea revistei şcolii/ a altor reviste, de către elevi, program de remediere şcolară, consilierea elevilor cu CES);

Pedagogică, în interesul cadrului didactic (activităţi de cercetare, de pregătire metodică, desfăşurarea unor comisii metodice /activitati de formare continua si poerfectionare profesionala ş.a);

Culturală, în interesul şcolii şi al întregii comunităţi locale (vizite, excursii, întâlniri cu personalităţi ale vieţii sociale, culturale, politice) ;

 Activităţi de comunicare (în interiorul instituţiei sau cu exteriorul, cu partenerii implicaţi în proiectele educative, cu comunitatea locală/părinţi).

Gestionarea resurselor (realizată de către profesorul documentarist, care pune la dispoziţia profesorului şi a elevului întreaga bază de date, sau/şi creează el însuşi activităţi tipice unui Centru de Documentare şi informare).

C.D.I.-ul creează condiţiile necesare iniţierii în autodocumentare şi în tehnicile de muncă individuală, accesul la noile tehnologii şi la diferite surse de informare, devenind astfel un element motor în lupta contra eşecului şcolar.

Prin organizarea şi viaţa lui internă, C.D.I-ul poate deveni pentru elevi o şcoală a responsabilităţii şi autonomiei, atât pe planul activităţilor individuale, cât şi a celor de grup.

Spaţiul special destinat profesorilor, cu documentaţia necesară, duce la creşterea calităţii actului educaţional şi la formarea continuă a cadrelor didactice.

Spaţiul CDI-ului asigură condiţii optime pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin activităţi de informare, formare continuă, perfecţionare profesională etc. pentru dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale a persoanelor adulte din comunitate.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria