Despre CDI

           Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) este un centru de resurse pluridisciplinare, care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

            Prin specificul activităţii sale, centrul de documentare şi informare participă la implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.

            Prin crearea centrului de documentare şi informare (CDI) se are în vedere realizarea egalităţii şanselor elevilor din mediul urban cu a celor din mediul rural, a elevilor proveniţi din medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispoziţie a materialelor şi a documentelor necesare unei bune informări şi documentări, precum şi a unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării, profesorul documentarist.

            Prin crearea CDI se are în vedere favorizarea accesului la informaţie şi cultură a elevilor, cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul comunităţii locale, cât şi definirea sa ca pol de cultură al  comunităţii şcolare şi celei locale

            Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii educaţionale naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se adresează.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria