Obiectivele CDI

 • Existenţa C.D.I.-ului oferă noi posibilităţi în realizarea obiectivelor din Curriculum-ul naţional:
 • Egalizarea şanselor prin accesul la educaţie pentru grupuri dezavantajate;
 • Promovarea succesului şcolar care îl plasează pe elev în centrul procesului educativ, oferindu-i acestuia autonomia;
 • Permite accesul tuturor elevilor la informaţie;
 • Oferă posibilitatea elevilor să se iniţieze în folosirea şi utilizarea metodelor moderne de lucru (munca în echipă,  abordare  interdisciplinară) sau să-şi formeze atitudini specifice (spirit de iniţiativă, deprinderi de căutare şi prelucrare a informaţiilor);
 • Oferă posibilitatea cadrelor didactice de a-şi pregăti lecţii active folosind metodele activ-participative;

 Un factor important îl reprezintă Curriculum la decizia şcolii (CDŞ/CDL), în direcţia căruia se concretizează câteva obiective

 • Crearea autonomiei elevului în studiul personal (cercetare, documentare, informare);
 • Diversificarea programelor opţionale şi lărgirea sferei de studiu a elevului/profesorului;
 • Crearea şi gestionarea unor activităţi tipice (redacţii, cercuri/cluburi de lectură, ateliere);
 • Implicarea activă a partenerilor proiectelor educaţionale interne (de consiliere şi orientare şcolară) în asigurarea unei informări exacte asupra statutului şi a rolului lor;
 • Implicarea părinţilor, a comunităţii economice şi a comunităţii  în viaţa şcolii.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria