Relatia cu Biblioteca

Faţă de biblioteca şcolară, Centrul de Documentare şi Informare aduce elemente noi:

1. personalizarea spaţiului prin crearea de spaţii cu funcţii specifice: spaţiu pentru lectură; spaţiu pentru muncă individuală sau de grup; spaţiu multimedia; spaţiu pentru profesori; spaţiu pentru şcoala incluzivă; spaţiu pentru orientare şcolară şi profesională.

2. diversificarea suportului informativ (pe lângă cărţi, se află casete audio şi video, CD-uri, calculatoare legate la Internet), punerea accentului pe utilizarea reţelei internet, ca sursă de informare, prin crearea unor baze de de date electronice, de tip bibliotecă digitală, site-uri web, forumuri;

3. crearea şi întreţinerea imagini şcolii prin rolul central jucat de C.D.I. în viaţa instituţiei şcolare, şi punerea accentului pe legăturile stabilite prin parteneriate cu bibliotecile municipale, cu bibliotecile altor şcoli sau a altor CDI-uri, astfel încât să existe o reţea viabilă de informare şi documentare;        

4. dimensiunea pedagogică.

            De asemenea, biblioteca poate să reprezinte un fond de carte la care să apeleze CDI-ul, cu o funcţionare în pararel. În acest sens, profesorul documentarist (fie el reprezentat de un cadru didactic sau de bibliotecar) va recurge la fondul de carte al bibliotecii ca la o sursă informaţională anexă, de tip (bază de date), fără a confunda, ci făcând apel la acesta.

            Este ideal ca CDI-ul să funcţioneze în pararel cu biblioteca şi alături de aceasta, fiecare centru căutând să-şi îndeplinească propriile funcţii.

 

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria