Baza didactico-materiala

           Activităţile şcolii se desfăşoară în şapte corpuri de clădiri, în cele 4 locaţii, care cuprind 41 săli de clasă, un atelier de croitorie, Centru de documentare şi informare, 2 cabinete de informatică, un laborator tehnologic pentru profilul textile-pielărie, 6 săli de cancelarie, secretariat, contabilitate şi atelier de întreţinere.

            Perimetrul şcolii este reprezentat de parcela cadastrală 31 / 2 tarlaua / sola 17 cu o suprafaţă totală de 11.200 mp, din care: 2.600 mp suprafaţă construită, 3.700 mp curte / teren de sport şi 4.900 mp lotul experimental al şcolii, celelalte locaţii având şi ele terenuri de până la 500 metri pătraţi, precum şi 9,5 ha teren arabil în extravilan.

            Încălzirea, în timpul sezonului rece, se realizează prin centrale termice la locaţiile Frăsuleni, Victoria, Stânca, iar la Icuşeni încălzirea spaţiilor de învăţământ se face cu energie electrică.

            Baza materială mai cuprinde:

  • 1 teren de sport, echipamente      pentru desfășurarea orelor
  • Centrul de documentare şi  informare al  şcolii cu aproximativ 10460 de volume, a cărei evidenţă   a inventarului a început a se realiza pe suport informatic
  • echipamente electronice: televizor color, radiocasetofoane, 53 calculatoare, aparat de fotografiat digital, camera video, sistem audio, 3 table interactive, proiectoare.
  • echipamente de birotică: 6  copiatoare, 3 multifuncționale, imprimante cu jet de cerneală, imprimante laser color şi alb-negru, două fax-uri, aparatura de îndosariat
  • laboratoarele AEL sunt  dotate cu o reţea de 10 – 15  calculatoare şi un server, cu  imprimantă şi boxe, reţeaua şcolii coordonatoare este racordată la reţeaua  de Internet, cu care se asigură iniţierea, în bune condiţii, a elevilor
  • un set de circa 55 de filme, româneşti şi străine, pentru susţinerea orelor de „literatura şi filmul”, ca disciplină din curriculum la decizia şcolii
  • 10 frigidere necesare pentru buna derulare a programului guvernamental stabilit prin OUG 96/2002

            Acţiunile de autodotare în anul financiar 2008 au fost, apreciem noi, semnificative, realizate, în mare parte, fie prin repartizarea unor fonduri guvernamentale pentru dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie sau pentru disciplina educaţie fizică.

            De asemenea sprijinul comitetului de părinţi si al Primăriei Comunei Victoria a avut un impact major în dezvoltarea bazei materiale, în anii anteriori.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria