Istoric

          Anuarul General al Instrucţiunii Publice din anul şcolar 1864 – 1865, editat sub redacţia lui V. A. Urechia, la pagina 49, atestă înfiinţarea unei şcoli primare, care şi-a deschis porţile pentru copiii din zonă la data de 15 septembrie 1865, în localitatea Sculeni, plasa Braniştea. Şcoala şi-a început activitatea având 21 de elevi înscrişi în clasa întâi. La aceeaşi dată, şi şcoala din Cârpiţi şi-a deschis porţile pentru copiii din sat. Au luat fiinţă, apoi, alte unităţi de învăţământ în celelalte sate ale comunei: Şendreni (1905), Icuşeni (1879), Frăsuleni (1876).

        Şcolile din comună au trecut printr-o perioadă mai grea în timpul celui de-al doilea război mondial, când aceste sate s-au aflat pe linia frontului sub tirurile de artilerie, fiind distruse case, şcoli, biserici, înregistrându-se şi numeroase pierderi umane.

           În aproape un secol şi jumătate, la şcolile din comună au predat cadre didactice bine pregătite, care au contribuit la ridicarea gradului de cultură şi civilizaţie în rândul sătenilor. Generaţiile care s-au format  la aceste şcoli constituie un minunat şir al tradiţiei şi un model pentru elevii de astăzi. Există un spirit al şcolii şi o coeziune între generaţii: foştii absolvenţi îşi aduc propriii copii pentru a învăţa la şcoala unde au învăţat şi ei, iar unii absolvenţi predau, astăzi, la şcoli din comună.

            Începând cu secolul al XIX-lea, învăţământul în comuna Victoria a fost organizat doar pentru clasele I – IV. Din anii ’30, s-au înfiinţat şi clase complementare (a V-a, a VI-a şi a VII-a), unde disciplinele de cultură generală erau predate de învăţători calificaţi, câte două zile pe săptămână, iar instruirea practică era asigurată de un maistru calificat, cursuri  care se finalizau cu un examen de absolvire. În 1966 a absolvit prima promoţie a învăţământului general de 8 ani, care nu a mai susţinut examen de absolvire. Din 1980 învăţământul obligatoriu s-a generalizat la 10 clase.

            În perioada anilor 1976 – 1978 s-au organizat cursuri de fără frecvenţă pentru clasele V – VIII, pe care le-au urmat şi absolvit cei care nu aveau decât patru clase primare.

            Din 1987 până în 1991 au fost organizate cursuri comasate ale liceului seral, cu profil agroindustrial.

           În perioada anilor 1990 – 2002, la Victoria au funcţionat clase ale şcolii de ucenici, cu specializările confecţii-tricotaje  şi agricol.

           Din anul 2002 până în 2010, şcoala organizează cursuri, pentru absolvenţii claselor a VIII-a din comună, dar şi din satele din împrejurimi (satul Cotu lui Ivan – comuna Golăieşti, satul Cotu Morii – comuna Popricani), la Şcoala de Arte şi Meserii, specializările textile-pielărie şi agricol, nivelul I de calificare.

            În perioada 2011 – 2012 școala devine Grup Şcolar cu profil textile-pielărie.

            Din 2012 până astăzi, funcţionează o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică, Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu’’, căreia îi sunt arondate alte 4 şcoli din satele componente: Scoala cu clasele I-VIII Frasuleni, Şcoala cu clasele I-IV Stânca, Şcoala cu clasele I-VIII Icuşeni, Şcoala cu clasele I-IV Icuşeni Deal.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria