Obiective si prioritati locale

            Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” este situată în partea de est a judeţului Iaşi,  la graniţa cu Republica Moldova, la circa 30 km de municipiul Iaşi, la confluenţa meridianului 27030’ longitudine estică cu paralela 47030’ latitudine nordică. Este una din zonele defavorizate ale ţării, cu specific particularizat din punct de vedere al aspectelor demografic, social, economic (întoarcerea în sat a celor plecaţi la lucru în industrie în anii ’70 -’80 ca urmare a pierderii locurilor de muncă, dezvoltarea economică lentă a zonei). Dintre domeniile principale care stau la baza agendei reformei în învăţământul profesional şi tehnic, am selectat următoarele direcţii prioritare vizate de şcoala noastră:

  1. Generalizarea  învăţării centrate pe elev, deoarece elevul reprezintă elementul-cheie în   procesul de predare-învăţare. Calitatea activităţii didactice în şcoală   este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra  elevilor şi de a evita acele situaţii în care învăţarea devine un proces  de memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodată.
  2. Asigurarea  şanselor egale în educaţie pentru elevii proveniţi din medii dezavantajate, din familii cu venituri reduse, din familii dezorganizate. Este necesar să creăm un mediu educativ în care diferenţele între elevi să  fie armonizate în sensul cultivării încrederii, toleranţei, acceptării şi  corectitudinii.
  3. Crearea unei reţele de orientare şi consiliere a elevilor pentru integrarea rapidă a  viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii. Considerăm că este necesară  valorificarea resurselor de care dispune şcoala în scopul educării  elevilor pentru conturarea aspiraţiilor social-profesionale, formarea unei      cariere şi găsirea imediată a unui serviciu potrivit.
  4. Stimularea      formării continue a personalului şcolii, cadru necesar pentru asigurarea unei pregătiri optime a elevilor. Proiectarea unui învăţământ modern şi  eficient presupune o forte bună pregătire profesională a cadrelor didactice. Profesorii trebuie să-şi actualizeze mereu informaţiile  deoarece, pentru a asigura elevilor cunoştinţele şi deprinderile necesare,  ei trebuie să răspundă de furnizarea şi dezvoltarea conţinutului      informaţional adecvat şi, în pus, să fie capabili să gestioneze situaţiile  tipice, să stăpânească metode de cunoaştere şi dezvoltare personală.
  5. Modernizarea  bazei didactice pentru a crea elevilor condiţii de pregătire, adaptate standardelor europene.
  6. Extinderea  sistemului informaţional şi utilizarea noilor tehnologii în predare. Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o nouă cultură a educaţiei şi   comunicării tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultură  civică. Pentru ca noile tehnologii să aducă un beneficiu complet  educaţiei, şcoala trebuie să-şi lărgească viziunea, să formeze cadrele didactice şi să fie pregătită pentru a putea implementa şi utiliza adecvat  tehnologiile multimedia. Implementarea acestei strategii cere ca  profesorii să fie pregătiţi în acest domeniu şi să-şi schimbe optica de  predare şi modul de interacţiune cu elevii.
Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria