Scoala astazi

         De-a lungul anilor Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” Victoria a oferit un proces instructiv-educativ de calitate, dar şi perspectiva dezvoltării profesionale şi integrării socio-profesionale a absolvenţilor săi..

          Liceul Tehnologic  „Ionel Teodoreanu” Victoria este singura şcoală din zonă care oferă calificări la nivelul I,  provenienţa elevilor bazându-se pe afluxul acestora din satele componente comunei şi chiar din comunele învecinate Golăieşti (satul Cotu lui Ivan) şi Popricani (satul Cotu Morii).

           În anul şcolar 2012-2013 , Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” Victoria cuprinde următoarele forme de învăţământ preuniversitar: grădiniţă (159 copii), învăţământ primar (303 elevi), gimnazial ( 325 elevi) şi liceu (117 elevi).

            Domeniul de bază în care se asigură pregătirea profesională este textile-pielărie.

             Colectivul de cadre didactice este alcătuit din personal calificat preponderent tânăr, al cărui entuziasm şi spirit de inovaţie se îmbină cu experienţa celor cu vechime mai mare în învăţământ.

             Cele 57 de care didactice ale şcolii dispun de o bună pregătire metodică şi de specialitate, participă frecvent la cursuri de perfecţionare.

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria