Regulament

LICEUL TEHNOLOGIC  ,, IONEL TEODOREANU” 

COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI

Tel./fax:  0232/295050

e-mail: samitvic@yahoo.com

http://ltvictoria.ro/

AVIZAT IN CONSILIUL PROFESORAL DIN 07.09.2016

APROBAT IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIN 07.09.2016

REGULAMENTUL INTERN AL LICEULUI TEHNOLOGIC ,,IONEL TEODOREANU’’ VICTORIA

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu’’ este unitate cu personalitate juridica, ordonator tertiar de credite si functioneaza in subordinea Inspectoratului Scolar al Judetului Iasi.

Art. 2. Liceul Tehnologic ‚,Ionel Teodoreanu’’ Victoria este o şcoală europeană, puternic angajată în dezvoltarea comunităţii, capabilă să ofere servicii educaţionale şi de consultanţă de înaltă calitate şi performanţă >>continuarea aici

Copyright © Liceul Tehnologic ,,Ionel Teodoreanu,, Victoria